SKULEKORPS - TØF Nordvesten

TØF
Nordvesten
2019
Title
Go to content
Nordvesten 2019
Skulekorps, Konsertklasser
og Aspirant/Juniorkorps  

Påmeldingsfrist 1 februar 2019

Ingebrigt Davik Huset, laurdag 16 mars 2019
Dommarar: Tormod Flaten, Erlend Eide og Jøran Hatten.

         

Ta kontakt med oss om De har spørsmål
Nils Petter Synnes 976 73 261
Svein Giskemo 468 03 767
Skulekorps, konsertklasse, aspirant/juniorklasse
Det er mulig å delta i :
Janitsjar 1. 2. eller 3. divisjon. Brass 1. 2. eller 3. divisjon
Konsertklasse med eller uten vurdering
Aspirant-/juniorklasse
Korpsene stiller med et selvvalgt program med varighet på min. 12 min og maks 20 min fra første til siste tone. Korpsene melder seg opp i den divisjonen de ønsker å delta i.
Pris for beste framføring deles ut i følgende kategorier:
    Beste solist
    Beste instrumentalgruppe
    Beste fremføring av norsk musikkstykke
    Beste fremføring av enkeltstykke
    Beste konsertprogram
Konkurransen blir dømt av 2 fagdommere utnevnt av NMF.
I konsert- og aspirant-/juniorklassen blir det ikke gitt poeng eller rangering.

Konsertklassen med og uten vurdering
er ei fin muligheit til å vere med i vårt flotte fellesskap uten å tenke på poeng og plassering. Korpset spelar eit program på inntil 20 min. for eit fullsett ID-hus. Ei oppleving å vekse på !! Vil ein ha med seg ei vurdering frå dommarane, melder ein seg på konsertklasse med vurdering.

Aspirantklasse
Vi ønsker at aspiranter/juniorer skal få bli med og få vise seg frem! Derfor tilbyr vi en egen aspirant-/juniorklasse. I denne klassen får man egen medalje for deltakelse og tilbakemelding fra dommerene. I aspirant-/juniorklassen blir det ikke gitt poeng eller rangering, men korpset får en spesialpris.
Passelig speletid (frå første til siste tone) er ca 10 min. Dere trenger ikke levere partiturer i denne klassen.

Back to content